Kagyu Samye Dzong Finland

    Tiibetinbuddhalainen meditaatiokeskus

Kagyu Samye Dzong ja Kagyu Samye Ling -keskukset

Tiibetinbuddhalaiset meditaatiokeskukset maailmanrauhan ja hyvinvoinnin puolesta 


Kagyu Samye Lingin keskus Skotlannissa on saanut nimensä ensimmäisen buddhalaisen luostarin, Samyen, mukaan. Se perustettiin Tiibetiin yli tuhat vuotta sitten. Sitä esikuvana pitäen ensimmäinen suuri buddhalainen keskus alkoi kehittyä ja kasvaa Euroopassa vuonna 1967. 

Vähitellen pienempiä Kagyu Samye Dzong (KSD) -keskuksia syntyi eri maihin. Ne seuraavat buddhalaista karma kagyu -perinnettä, jota johtaa 17. Karmapa Ogyen Trinley DorjeKSD Finlandin toiminnasta vastaa suomalainen buddhalaisnunna Ani Sherab . 

Kaikki KSD-keskukset ja meditaatioryhmät ovat yhteydessä Skotlannin Kagyu Samye Lingiin, joka toimii Rokpa Trust -säätiön alaisuudessa. Rokpa on tiibetiä ja merkitsee auttaa tai palvella.

Tiibetiläisen laman, Akong Tulku Rinpochen, aloittamassa Rokpa-työssä on kolme osa-aluetta: henkinen kasvu, humanitaarinen toiminta ja terapiatyö. KSD Finland edustaa organisaation henkistä puolta perehtymällä Buddhan opetuksiin. Humanitaarinen ja terapeuttinen toiminta eivät ole sidoksissa buddhalaisuuteen. Humanitaarisesta osa-alueesta vastaa ROKPA International ja terapiatyö tunnetaan nimellä Tara Rokpa -terapia.

Rokpa Trust johtaa myös Skotlannissa sijaitsevaa Holy Isle -projektia. Holy Isle keskittyy uskontojen väliseen yhteistyöhön ja siellä järjestetään retriittejä ja kursseja.


Ajankohtaista 

Tiibetiläisen uuden vuoden juhla

Buddhalaista filosofiaa ja meditaatiota Turussa

Dharmapiiri

Buddhalainen menetelmä myötätunnon kehittämiseen, lojong-hajoitus

Kampin kappelin yhteismeditaatiot joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko

Retriittikeskus Nepaissa

AKONG - A Remarkable Life -elokuva

KSD Finland YouTube-kanava

Nangi Shedra kolmivuotinen internetkurssi

Kagyu monlam: seuraavat viisi kagyu monlam -tapahtumaa järjestetään Bodhgayassa 2014–2018.

Blogi


ROKPA International

Humanitaarinen työ ROKPA tekee humanitaarista työtä Euroopan suurkaupungeissa, Afrikassa ja Aasiassa, sekä erityisesti Tiibetissä. Työ on epäpoliittista, eikä se ole sidoksissa uskontoon. Vuosittain kerätään noin kolme miljoonaa euroa eri avustuskohteisiin. Lähes kaikki työntekijät ovat vapaaehtoisia, palkattuja toimihenkilöitä on vain muutama. Lue lisää  

 

Tara Rokpa -terapia

Tara Rokpa -terapia Tämä psykoterapian muoto yhdistää länsimaista ja itämaista filosofiaa ja auttaa tasapainottamaan tunne-elämää sekä vähentämään stressiä ja ahdistusta. Tara Rokpa -terapia ole yhteydessä uskontoon, mutta se on hyvä pohja, jos haluaa oppia rauhoittamaan mieltä mietiskelyn avulla. Lue lisää